October 3, 2010

Их багш Лаозын үгсээс


`Бүх хүн сайхан юм гэж ямар сайхан болохыг таньж мэдсэн тэр цагт муухай гэгч бий болжээ. Сайн юм гэж юу байдгийг хүмүүс мэдсэн цагаас хойш муу юм оршин тогтнох болжээ. Бодит хийсвэр 2 ахуй бие биеэ төрүүлж, хэцүү хялбар 2 хэн хэнээ бүтээж, урт богино 2 харилцан шүтэлцэж, өндөр нам 2 авиа нэгдэж байж яруу тансаг аялгуу дуурсган, өнгөрсний араас залгах хойч нь дагаж явдаг. Түүнчлэн мэргэн хүн юм хийхгүй суухын зэрэгцээ сургаалиа номлож байдаг.`  

Лаоз


Share |

0 Сэтгэгдэлтэй:

Post a Comment

Өөрийн үзэл бодлоо хуваалцаж, сэтгэгдэл үлдээж байгаад тань баярлалаа. Удахгүй таны сэтгэгдэлд хариу үлдээх болноо.