October 9, 2010

Дао

Туйлын дээд нигүүлсэхүй гэгч эгээ л ус шиг ажаам. Ус нь буй бүхэнд ашиг тус хүргэх хэрнээ тэдэн лүгээ тэмцэлдэггүй. Хүмүүсийн тоож үздэггүй, бүр жигшин ярвайдаг тийм газруудад ч оршиж чаддагаараа ус Даотай төстэй буюу.

Лаоз

Share |

0 Сэтгэгдэлтэй:

Post a Comment

Өөрийн үзэл бодлоо хуваалцаж, сэтгэгдэл үлдээж байгаад тань баярлалаа. Удахгүй таны сэтгэгдэлд хариу үлдээх болноо.